2009. augusztus 17., hétfő

Vezúv - Olaszország

A Vezúv nemcsak az európai kontinens egyetlen mûködô vulkánja ( hiszen az összes többi vulkán szigeten található), hanem a legveszélyesebb is, mivel egy esetleges kitörés kb 3 millió környéken élô embert veszélyeztet. Emiatt a Vezúv a világ egyik leginkább szemmeltartott vulkánja, itt állították fel a legelsô vulkán obszervatóriumot is.
A Vezúvról legtöbbször a 79-es kitörés jut elôször eszünkbe, amely Pompei és Herkulaneum városát is elpusztította. 

Forrás: Ványai Katalin

Élt egyszer egy nemesember, akit Vezúvnak hívtak és aki a vidék egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb családjának a fia volt. Egyszer, amikor az utcán sétált, megpillantott egy gyönyörû lányt, amilyen szépet még sosem látott és azonnal beleszeretett.

Kérdezgette a rokonait, barátait, hogy ki ez a csodálatos ismeretlen, de senki sem ismerte. Mígnem az egyik barátja fel nem fedte neki a lány kilétét: “Vezúv barátom, a hölgy Capri lovag lánya” Nagyon elkeseredett ezen Vezúv, hiszen Capri az ellenséges család feje volt, akit  jól ismert  mindenki erôszakos, hirtelen természetérôl. Vezúv tudta, hogy nem fedheti fel érzéseit a lány elôtt, mivel a dühös apa biztosan azonnal bosszút állna rajta.

Ezért egy cselt eszelt ki.  Álruhába öltözött és olyan szegény embernek álcázta magát, akinek kenyérre sem telik és így, a Capri lovag szemeitôl távol megismerkedett Capri kisasszonnyal.

A lányt elbûvölte a nemesember kedvessége és udvariassága és ô is azonnal szerelemre gyúlt Vezúv iránt. A szerelmesek félve felkeresték a lány apját és abban reménykedtek, hátha igaz szerelmük meglágyítja a dühös apa szívét. De hiába kérlelték, hiába könyörögtek, a lovag nem akarta Vezúvnak adni lánya kezét.  Sôt, hogy véget vessen ennek a szerelemnek egy éjszaka hajóra ültette a lányát. A két szerelmes el sem rudott egymástól köszönni. Capri kisaszzony úgy érezte mint akinek a szíve szakad meg, csak bámult a part felé, nézett a messzeségbe, ahogy távolodott szerelmétôl. Majd letérdelt, elrebegett egy imát és a tenger habjai közé vetette magát.

Vezúv lovag nagyon mérges lett, amikor megtudta, hogy szerelmét elszakították tôle. A düh égette a testét és ô is indulni akart, hogy megkeresse a szerelmét, bármelyik távol pontján is járjon a Földnek. Amikor azonban megtudta, hogy Capri kisasszony a tengerbe veszett csak sóhajtozott és forró könnyek lepték el a szemét. Nagy bánatában kôvé dermedt, heggyé vált és forró tüzet könnyezik, füstoszlopot sóhajt. Azóta is a tengerparton áll, nézi a habokat, ahol Capri kisasszony vízbefúlt és nem feledi igaz, örök szerelmét.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése